Πολιτική Επιστροφών


1.Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την εταιρεία ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ &ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους.Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία, καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης των προϊόντων στον πελάτη βαρύνουν την εταιρεία,αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Διαδικασία Επιστροφής Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Ο πελάτης οφείλει για την επιστροφή του προϊόντος, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 2310522893 ή 2310519268 με την εταιρεία, ώστε να δηλώσει το λάθος. Στη συνέχεια, αποστέλει το προϊον στο κατάστημα της εταιρείας (Εγνατία 5, ΤΚ 54650, Θεσσαλονίκη) αποκλειστικά με μεταφορικά μέσα της εταιρείας και με χρέωση της εταιρείας. Σε περίπτωση αποστολής του προϊόντος με μεταφορικό μέσο της αρεσκείας του πελάτη, η εταιρεία δε δέχεται τη χρέωση των μεταφορικών, δεν παραλαμβάνει το προϊον και το προϊον επιστρέφει στον αποστολέα. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει την παραλαβή αποστολών από καταστήματα κούριερ, πρακτορεία μεταφορικών ή ΕΛ.ΤΑ. και τα προϊόντα επιστρέφουν στον αποστολέα. Στη συνέχεια η εταιρεία ελέγχει ότι το προϊον έχει επιστρέψει σε άριστη κατάσταση, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και τη συσκευασία του.Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω συνθήκες,επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή και η εταιρεία προχωρεί στην αποστολή του πωληθέντος προϊόντος.

2. Επιστροφές Ελαττωματικών Προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον πελάτη ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η εταιρεία παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

 Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.

 Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Απ. Λιανικής) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.

 Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα της εταιρείας (κούριερ ή μεταφορική εταιρεία), είτε μέσω κούριερ της αρεσκείας του πελάτη, ή στο κατάστημα που διατηρεί η εταιρεία στην οδό Εγνατία 5, ΤΚ 54650, Θεσσαλονίκη. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω κούριερ της αρεσκείας του πελάτη, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την εταιρεία και η εταιρεία βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.

 Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

 Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την εταιρεία άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής,η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς θα γίνεται με τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε ο πελάτης, εκτός από τις περιπτώσεις της Αντικαταβολής.

 Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της εταιρείας. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα της εταιρείας που βρίσκεται στην οδό Εγνατία 5, ΤΚ 54650, Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της εταιρείας προς τον πελάτη. Εάν ο πελάτης είχε επιλέξει τη δυνατότητα πληρωμής “Αντικαταβολή”, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται με τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της εταιρείας προς τον πελάτη. Σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται στον πελάτη το κόστος της αντικαταβολής 2.00 ευρώ.

 Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή ή δεν διαπιστωθεί ελάττωμα από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας, ή το ελάττωμα του προϊόντος δεν καλύπτεται από την εγγύηση καλής λειτουργίας, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας καθορίζεται από τα μεταφορικά έξοδα που επωμίστηκε η εταιρεία για την παραλαβή του προϊόντος και να προβεί μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση η επαναπροώθηση του προϊόντος στον πελάτη γίνεται με μεταφορικά μέσα της αρεσκείας του και τα μεταφορικά έξοδα για την αποστολή επιβαρύνουν τον ίδιο. 

Διαδικασία Επιστροφής Ελαττωματικών Προϊόντων

Ο πελάτης οφείλει για την επιστροφή του προϊόντος, να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο 2310522893 ή 2310519268 με την εταιρεία, ώστε να δηλώσει το λάθος. Στη συνέχεια, αποστέλει το προϊον στο κατάστημα της εταιρείας (Εγνατία 5, ΤΚ 54650, Θεσσαλονίκη) αποκλειστικά με μεταφορικά μέσα της εταιρείας και με χρέωση της εταιρείας. Σε περίπτωση αποστολής του προϊόντος με μεταφορικό μέσο της αρεσκείας του πελάτη, η εταιρεία δε δέχεται τη χρέωση των μεταφορικών, δεν παραλαμβάνει το προϊον και το προϊον επιστρέφει στον αποστολέα. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει την παραλαβή αποστολών από καταστήματα κούριερ, πρακτορεία μεταφορικών ή ΕΛ.ΤΑ. και τα προϊόντα επιστρέφουν στον αποστολέα. Στη συνέχεια το προϊον ελέγχεται από από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας και η εταιρεία προχωρεί σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη με σκοπό την ενημέρωσή του σχετικά με το πόρισμα του εξουσιοδοτημένου επισκευαστή και την εξέλιξη της διαδικασίας.  

3. Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA)

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν(π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.

Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

 Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον πελάτη ελαττώματος.

 Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την εταιρεία, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλιως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση με καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής , θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη.Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ηεταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της εταιρείας. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα της εταιρείας που βρίσκεται στην οδό Εγνατία 5, ΤΚ 54650, Θεσσαλονίκη. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της εταιρείας προς τον πελάτη. Εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα πληρωμής “Αντικαταβολή”, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται με τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της εταιρείας προς τον πελάτη.Σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται στον πελάτη το κόστος της αντικαταβολής 3.00 ευρώ.

 Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην εταιρεία όσο και για την επαναπροώθηση στον πελάτη του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την εταιρεία και η αποστολή πραγματοποιείται με μεταφορικά μέσα της εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη.

 Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή,η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας καθορίζεται από τα μεταφορικά έξοδα που επωμίστηκε η εταιρεία για την παραλαβή του προϊόντος και να προβεί μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση η επαναπροώθηση του προϊόντος στον πελάτη γίνεται με μεταφορικά μέσα της αρεσκείας του και τα μεταφορικά έξοδα για την αποστολή επιβαρύνουν τον ίδιο. 

Στην περίπτωση των κλιματιστικών μηχανημάτων, οικιακών συσκευών (π.χ. κουζίνες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, πλυντήρια ρούχων,εντοιχισμένες συσκευές κ.α.), νεροχυτών,απαιτείται να έχει προηγηθεί επίσκεψη του τεχνικού του εξουσιοδοτημένου συνεργείου της προμηθεύτριας εταιρείας και έγγραφη βεβαίωση περί της διάγνωσης της βλάβης της συσκευής, έτσι ώστε να θεωρηθεί ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όλες τις αποστολές προϊόντων, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει κατά την παραλαβή των προϊόντων, ότι παραλαμβάνει σε άψογη κατάσταση τη συσκευή που έχει παραγγείλει και κατόπιν να υπογράψει τοσυνοδευτικό έντυπο της αποστολής. Σε περίπτωση που η συσκευή έχει ελαττώματα που προέκυψαν από την μεταφορά (σπασίματα, ραγίσματα κ.α.) ο πελάτης οφείλει νααρνηθεί την παραλαβή και να επικοινωνήσει άμεσα με την εταιρεία ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ&ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ στο 2310522893 ή στο 2310519268. Σε περίπτωση που ο πελάτης παραλάβει τη συσκευή, τυχόν σφάλματα που προέκυψαν κατά τη μεταφορά της δεν αναγνωρίζονται από την ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ &ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ.

4. Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση και όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, οι οποίες εκκινούν από τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος (στον πελάτη ή στον μεταφορέα που ο τελευταίος υποδεικνύει), επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα παραλαβής και επιστροφής του προϊόντος και τυχόν μείωση της αξίας αυτού.

Επισημαίνεται ότι για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης απαιτείται η παράδοση του προϊόντος στο φυσικό κατάστημα της εταρείας ΓΙΑΝΝΗΣΦΕΛΕΚΗΣ &ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ και τα έξοδα για τη μεταφορά του επιβαρύνουν αποκλειστικά τον καταναλωτή.   

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει τουν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Ζ1-891/2013)

Ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την από απόσταση πώληση αποκλειστικά εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών,επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την ημέρα παραλαβής των παρουσών οδηγιών εγγράφως, πάντως όχι πριν από την παράδοση των προϊόντων. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της ξεκάθαρης δήλωσης υπαναχώρησης ή η αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. 

Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία :

Με συστημένη επιστολή προςτη «ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ &ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ» που εδρεύει στην οδό Εγνατία 5, Τ.Κ. 54630,Θεσσαλονίκη,

ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@efelekis.gr

ή με φαξ στο 2310 513188

ή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ&ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ στο 2310522893 ή στο 2310519268. 

Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησής σας με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω περιγραφόμενους τρόπους, θα λαμβάνετε επιβεβαίωση παραλαβής του ασκηθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης.

Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη με συνεργαζόμενο μεταφορέα της ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ &ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ ή αποστέλλονται με μεταφορέα της επιλογής του στη διεύθυνση: Εγνατία 5, Τ.Κ. 54630, Θεσσαλονίκη. Ο πελάτης μπορεί επίσης να επιστρέψει το προϊόν ο ίδιος προσωπικά στο φυσικό κατάστημα της εταιρείας. 

Συνέπειες υπαναχώρησης

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα πρέπει να αποκατασταθεί με χρηματική αποζημίωση κάθε τυχόν απομείωση της αξίας του εμπορεύματος, καθώς και οι τυχόν καρποί που απορρέουν από αυτή την απομείωση, μόνο στην περίπτωση και στον βαθμό που αυτή οφείλεται στη διαχείριση του προϊόντος με τρόπο που εκφεύγει της ειθισμένης εξέτασης των προϊόντων με τρόπο άλλο πλην εκείνο που είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος. Ως ειθισμένη εξέταση και διαχείριση του προϊόντος προκειμένου για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος, εννοείται η εξέταση των σχετικών αγαθών, όπως αυτή είναι δυνατό να ελάμβανε χώρα με τον τρόπο που συνηθίζεται σε ένα φυσικό κατάστημα.

Προϊόν που επιστρέφεται με μεταφορέα της επιλογής του πελάτη και όχι με εξωτερικό συνεργάτη μεταφοράς της ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ &ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ,επιστρέφεται με κίνδυνο του πελάτη. Ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής και με τυχόν απομείωση της αξίας του προϊόντος, για την διαπίστωση της οποίας ηΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ &ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ ρητώς επιφυλάσσεται μέχρι την παραλαβή από αυτή του επιστρεφόμενου εμπορεύματος. Εφόσον παραληφθεί το προϊόν και ελεγχθεί για τυχόν απομείωση της αξίας αυτού, θα επιστρέφεται στον πελάτη κάθε χρηματική υποχρέωση προς αυτόν (αξία του προϊόντος κατά την ημερομηνία πώλησης) με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η καταβολή διενεργήθηκε από τον πελάτη, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί με αυτόν. 

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ των διατάξεων του ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

- Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα της εταιρείας και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

-  Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί. Χρήση ενός προϊόντος συνιστά π.χ.: η εγκατάσταση (π.χ. κλιματιστικά), η θέση σε λειτουργία(π.χ. ψυγεία, πλυντήρια ρούχων/πιάτων), η καταχώριση (registration) του προϊόντος (π.χ. smartphones, gadgets, wearables), η τοποθέτηση συστατικών μερών (π.χ. μελάνια, toner κ.λπ.) πάνω στο προϊόν.

- Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή.

- Στις περιπτώσεις που τα παραδιδόμενα προϊόντα είναι φορείς ήχου ή εικόνας ή εικόνας και ήχου ή λογισμικού και έχουν αποσφραγιστεί από τη συσκευασία τους.

-Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (π.χ.ξυριστικές/αποτριχωτικές μηχανές, ισιωτικές μηχανές, πιστολάκια μαλλιών,ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, μαγειρικά σκεύη κ.λπ.).

- Στις περιπτώσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχομένου πάνω σε υλικό μέσο, εφόσον η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

- Στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών, μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, καθόσον ο καταναλωτής έχει αναγνωρίσει ήδη κατά την παραγγελία, ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης εφόσον η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως. 

Μείωση αξίας προϊόντος

Ο καταναλωτής θα πρέπει να διαχειρίζεται κάθε προϊόν, που παραλαμβάνει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε αυτό και σε ένα φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώνει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. Διαχείριση ενός προϊόντος, η οποία είναι διαφορετική από την ανωτέρω περιγραφή, δεν θα γίνεται δεκτή. Συνεπώς, ο καταναλωτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τη μείωση της αξίας ενός προϊόντος, εφόσον η διαχείριση που έχει κάνει σε αυτό υπερβαίνει το αποδεκτό μέτρο.

Ειδικότερα:

- Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 40%.

- Προϊόντα, τα οποία επιστρέφονται χωρίς συσκευασία ή με φθαρμένη συσκευασία, αλλά με πλήρη παρελκόμενα και συνοδευτικά έγγραφα και έχουν ενεργοποιηθεί με τον τρόπο της αρχικής εγκατάστασης (όπως εκτυπωτές,πολυμηχανήματα, laptop, tablet, desktop, smartphones, φωτογραφικές μηχανές, τηλεοράσεις, αξεσουάρ, όπως βάσεις στήριξης κ.λπ.), θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία από 20 έως 40%. Αν η συσκευασία τους είναι πλήρης, αλλά έχουν ενεργοποιηθεί, θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 30%.

- Προϊόντα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί τα παρελκόμενά τους(όπως γυαλιά 3D, ακουστικά, βάσεις στήριξης κ.λπ.), θα επιδέχονται μείωση στην επιστρεφόμενη αξία έως 25%. 

7.5. Καταβολή τιμήματος

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στη ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ &ΥΙΟΙΑΕΒΕ, ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης κατά την ημερομηνία που αυτή πραγματοποιήθηκε, το οποίο θα εξοφλείται από τη ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ &ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον πελάτη, χωρίς υπαίτια ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Στις περιπτώσεις όπου ο πελάτης εξόφλησε το τίμημα μέσω αντικαταβολής, η εταιρεία θα εξοφλεί το πιστωτικό μέσω τραπεζικής συναλλαγής, ενώ τα έξοδα της χρήσης της υπηρεσίας αντικαταβολής επιβαρύνουν τον πελάτη. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η εταιρεία να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη. Η εταιρεία σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με καταστροφή, φθορά ή βλάβη, απομείωση αξίας του προϊόντος κ.λπ.).


Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στα 2310522893 ή 2310519268, είτε μέσω e-mail στο info@efelekis.gr

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 100.00€ ευρώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ)