Όροι Αγοράς

1. Εύρος εφαρμογής

Οι παρόντες Όροι Αγοράς εφαρμόζονται στα πωλούμενα αγαθά από τη «ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ» μέσα από το ηλεκτρονικό της κατάστημα. Πραγματοποιώντας μια παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας ή μέσω τηλεφώνου, συμφωνείτε με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Αγοράς.

 

2. Όροι και στάδια ολοκλήρωσης πώλησης

Α. Εισερχόμενοι στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ, μπορείτε να επιλέξετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει, ανατρέχοντας στην αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων. Πατώντας πάνω στο προϊόν που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε φωτογραφία του προϊόντος και την περιγραφή του όπως έχει αυτή συγγραφεί με βάση τα στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί από τον προμηθευτή. Εφόσον επιθυμείτε να αγοράσατε το προϊόν, πρέπει να πατήσετε «Στο καλάθι» προκειμένου να μεταβείτε στο επόμενο στάδιο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της υποβολής της παραγγελίας σας. Στο σημείο αυτό καλείστε είτε να εγγραφείτε ως μέλος της ιστοσελίδας (ή να συνδεθείτε αν είστε ήδη μέλος) είτε να προβείτε σε ολοκλήρωση της υποβολής της παραγγελίας ως επισκέπτης της ιστοσελίδας (χωρίς δηλαδή να δημιουργήσετε λογαριασμό μέλους). Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων σας καλείστε να επιλέξετε ανάμεσα στους προσφερόμενους από την εταιρεία τρόπους αποστολής, οι οποίοι θα αναλυθούν ειδικότερα κατωτέρω, βλ. άρθρο 5. Στη συνέχεια καλείστε να εισάγετε εκπτωτικό κωδικό (εφόσον διαθέτετε) και να επιλέξετε ανάμεσα στους προσφερόμενους από την εταιρεία μας τρόπους πληρωμής οι οποίοι θα αναλυθούν ειδικότερα κατωτέρω, βλ. άρθρο 6. Κατά το στάδιο αυτό ενημερώνεστε και για το κόστος των μεταφορικών αναλόγως του τρόπου αποστολής που έχετε επιλέξει (το κόστος μεταφοράς μέσω μεταφορικής εταιρείας είναι ενδεικτικό και καθορίζεται επακριβώς με κατ’ ιδίαν επικοινωνία μεταξύ Εταιρείας και πελάτη μετά την υποβολή παραγγελίας).Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση όλων των ζητούμενων από εσάς στοιχείων και εφόσον επιθυμείτε να υποβάλετε πρόταση προς παραγγελία για την αγορά των προϊόντων αυτών συνεχίζετε πατώντας το κουμπί «Ολοκλήρωση Αγοράς». Με τον τρόπο αυτό υποβάλλετε πρόταση προς την εταιρεία για την σύναψη σύμβασης αγοράς των προϊόντων που έχετε επιλέξει. Η σύναψη της σύμβασης ολοκληρώνεται ανά περίπτωση κατά τα περιγραφόμενα στην επόμενη παράγραφο Β.

Β. Κατόπιν λαμβάνετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας, το οποίο σας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχετε δηλώσει.

ι) Στην περίπτωση που το προϊόν είναι διαθέσιμο, η αποστολή του προαναφερθέντος e-mail αποτελείτην αποδοχή εκ μέρους της εταιρείας της υποβληθείσας από εσάς πρότασης για σύναψη σύμβασης και συνεπώς αποτελεί δήλωση αποδοχής της προσφοράς σας και σύναψη σύμβασης με την εταιρεία.

ιι) Σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, αλλά κατά την υποβολή της παραγγελίας εμφανίζεται η ένδειξη «Προπαραγγελία», τότε το αυτοματοποιημένο αυτό email  αποτελεί απλώς μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας από την εταιρεία και όχι αποδοχή της παραγγελίας σας ούτε σύναψη σύμβασης με την εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή η παραγγελία παραλαμβάνεται από την εταιρεία με την επιφύλαξη διενέργειας ελέγχου διαθεσιμότητας και ορθότητας τιμής του παραγγελθέντος προϊόντος, κατόπιν επικοινωνίας της εταιρείας με τους προμηθευτές της. Συνεπώς κατά το στάδιο αυτό η σύμβαση μεταξύ αγοραστή και της εταιρείας ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙΑΕΒΕ δεν έχει ακόμα συναφθεί.

Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει στην συνέχεια μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσει για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και να συμφωνηθούν οι ειδικότεροι όροι της σύμβασης πώλησης μεταξύ εταιρείας και πελάτη. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση αγοράς διέπεται από τους ειδικότερους όρους που συμφωνούνται μεταξύ της εταιρείας και του αγοραστή στην ειδικότερη επικοινωνία που ακολουθεί μεταξύ των μερών.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις ι) και ιι)ανωτέρω, οποιοδήποτε τίμημα τυχόν έχει δεσμευτεί ή προκαταβληθεί (όπως λ.χ.στην περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα ή άλλο μέσο) θα αποτελεί συπεμφωνημένη χρηματοοικονομική εγγύηση και όχι ακόμη πληρωμή του αντιτίμου, η οποία πληρωμή θα εξοφληθεί μόνον εφόσον επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα του προϊόντος καθώς και η τιμή και ολοκληρωθεί η σύμβαση αγοραπωλησίας, άλλως το τίμημα θα σας επιστραφεί μέσω τραπεζικής συναλλαγής.

Γ. Στην περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας, ο πελάτης οφείλει να δηλώσει μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου προκειμένου να λαμβάνει την εκ του νόμου προβλεπόμενη επικοινωνία σε σχέση με την επιβεβαίωση της παραγγελίας του και την εξέλιξη αυτής. Επίσης, όπου προβλέπεται από τον νόμο, όπως λ.χ. όταν η επικείμενη σύμβαση αφορά παροχή υπηρεσιών ή ταυτόχρονα την παροχή αγαθών και υπηρεσιών,για να ολοκληρωθεί η σύμβαση αγοραπωλησίας θα πρέπει να παρέχετε στην εταιρεία όλα τα απαραίτητα στοιχεία και της συγκαταθέσεις προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την σύναψη της σύμβασης, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η λήψη της συγκατάθεσης του αγοραστή για την παραγγελία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι τηλεφωνικές παραγγελίες διέπονται επίσης από τους παρόντες Όρους Αγοράς και Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας.

Δ. Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας παρέχετε δια της αποδοχής των παρόντων όρων τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να προβεί η εταιρεία σε όλες τις ως άνω ενημερώσεις και επικοινωνίες μαζί σας σε σχέση την εξέλιξη της παραγγελίας σας.

Ε. Για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή στο eshop μας πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Οι επισκέπτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια στο eshopμας. Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του τιμήματος αγοράς των προϊόντων και των εξόδων μεταφοράς. 

 

3. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων εξαρτάται τόσο από την διαθεσιμότητα των προϊόντων όσο και από τον τρόπο παράδοσης που ο πελάτης έχει επιλέξει. Οι χρόνοι παράδοσης μπορεί να έχουν διακυμάνσεις καθότι διαφέρουν και τα χρησιμοποιούμενα μέσα.

Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα προϊόντα εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας στην εταιρεία κούριερ ή στους μεταφορείς.

α) Εφόσον τα προϊόντα φέρουν την ένδειξη «Διαθέσιμο»η ως άνω παράδοση θα γίνεται εντός 2-5 εργάσιμων ημερών από την αποστολή εκ μέρους της εταιρείας του επιβεβαιωτικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποδοχή της παραγγελίας. Η προθεσμία αυτή ενδέχεται να παραταθεί στις περιπτώσεις που η διεύθυνση αποστολής βρίσκεται σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές (ακριτικές ή νησιωτικές).

Β) Στις περιπτώσεις που το προϊόν είναι διαθέσιμο σε «Παράδοση 1-3 ημέρες» το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο στο φυσικό κατάστημα και θα αποσταλεί στον πελάτη μετά από παραγγελία της εταιρείας στους προμηθευτές της. Συνεπώς η προθεσμία παράδοσης ξεκινά μετά από 1-3 ημέρες.

Γ) Στις περιπτώσεις που το προϊόν είναι διαθέσιμο μόνο κατόπιν παραγγελίας («Προπαραγγελία») το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο και θα αποσταλεί στον πελάτη μετά από ειδική παραγγελία της εταιρείας στους προμηθευτές της. Συνεπώς η προθεσμία παράδοσης δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί εκ των προτέρων καθώς εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προμηθευτών της εταιρείας. Η εκάστοτε ισχύουσα προθεσμία παράδοσης αποτελεί αντικείμενο ειδικότερης συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και του πελάτη.

Ωστόσο, και στις τρεις προαναφερόμενες περιπτώσεις, εάν τα προϊόντα που παραγγέλλονται δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας και της επεξεργασίας της, η ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και, κατά συνέπεια να μην καταρτίζεται η πώληση. Ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά εντός 4 ημερών από την καταχώρηση της παραγγελίας του. Τυχόν εκκινηθείσες προς εκτέλεση ή εκτελεσθείσες πληρωμές θα ακυρώνονται. Τυχόν καταβολές θα επιστρέφονται στον πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που επέλεξε να διενεργήσει την πληρωμή ο πελάτης.

 

4. Χρόνος παράδοσης

-   Η επεξεργασία των παραγγελιών που λαμβάνει η ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:30 π.μ. έως τις 17:00. Η επεξεργασία των παραγγελιών, που υποβάλλονται Κυριακές και αργίες πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη μέρα.

-   Ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να επηρεαστεί και από τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο πελάτης (π.χ. ο χρόνος ολοκλήρωσης και εμφάνισης του τραπεζικού εμβάσματος ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την Τράπεζα (συνήθως 2-3 εργάσιμες ημέρες)

-   Η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την εμπρόθεσμη παράδοση των προϊόντων στον πελάτη, όταν η παράδοση πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών ή μέσω μεταφορικής εταιρείας. Η προθεσμία εντός της οποίας η εταιρεία ταχυμεταφορών ή η μεταφορική εταιρεία υποχρεούνται να παραδώσουν τα προϊόντα ορίζεται αποκλειστικά από τις τελευταίες, αναλόγως της διεύθυνσης παράδοσης. Οι χρόνοι παράδοσης υπόκεινται επίσης σε καθυστερήσεις λόγω ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων ή γεγονότων που εκφεύγουν από τη δική μας σφαίρα επιρροής ή ευθύνη. Σε περίπτωση που η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι μια ορισμένη προθεσμία, η εταιρεία υπογραμμίζει στους πελάτες της ότι πρέπει να επικοινωνούν μαζί της στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@efelekis.gr ή τηλεφωνικά στο 2310522893 ή 2310519268 προκειμένου να την ενημερώσουν σχετικά με την ημερομηνία αυτή έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα σε σχέση με προϊόντα που είτε δεν είναι διαθέσιμα είτε δεν είναι δυνατόν να εκτελεστεί η παραγγελία και να παρασχεθεί από την εταιρεία ενημέρωση σε σχέση με την μελλοντική διαθεσιμότητα τους.

-   Επίσης για τα μη διαθέσιμα προϊόντα, δεδομένου ότι η εταιρεία μας δεν είναι ο κατασκευαστής των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση, αλλά τα προμηθεύεται από τρίτους, διευκρινίζεται ότι ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων στην εταιρεία ταχυμεταφορών ή στη μεταφορική εταιρεία ή ο χρόνος που απαιτείται ώστε το προϊόν να είναι διαθέσιμο για παραλαβή από το επιλεχθέν από τον αγοραστή κατάστημα της εταιρείας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τη δέσμευση των προμηθευτών σε σχέση με το χρόνο παράδοσης. Ως εκ τούτου σας γνωρίζουμε ότι τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους των κατασκευαστών/εισαγωγέων/προμηθευτών να καταστήσουν σε εμάς διαθέσιμοκά ποιο προϊόν θα επιφέρει αντίστοιχη καθυστέρηση στο χρόνο παράδοσης και αποστολής του προϊόντος από εμάς, για τα οποία θα σας ενημερώνουμε με email ή τηλεφωνικά.

-   Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που το προϊόν δεν παραληφθεί από εσάς κατά την συμφωνηθείσα ημέρα παράδοσής του από δική σας υπαιτιότητα (είτε από το κατάστημα είτε από την εταιρεία ταχυμεταφορών ή τη μεταφορική εταιρεία) ή σε περιπτώσεις μη έγκαιρης παράδοσης λόγω συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρού γεγονότος.

 

5. Αποστολές προϊόντων

Η εταιρεία ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ παρέχει προς διευκόλυνση των πελατών της, πολλούς τρόπους παραλαβής και παράδοσης προϊόντων. Tα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν εξολοκλήρου τον αγοραστή και το ύψος τους διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται κατωτέρω. Κατά τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας, ο πελάτης καλείτε να επιλέξετε με ποιόν τρόπο από τους αναφερόμενους ακολούθως επιθυμεί να παραλάβει τα προϊόντα της παραγγελίας του. Αναλόγως του τρόπου αποστολής, διαμορφώνεται και το συνολικό τελικό κόστος της παραγγελίας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις.

Α. Για αποστολές εντός Θεσσαλονίκης:

-   Οι αποστολές εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, εφόσον το συνολικό ποσό της παραγγελίας ξεπερνά τα 100,00 ευρώ. Η μεταφορά των προϊόντων πραγματοποιείται με το ιδιωτικό όχημα της ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ και ο χρόνος παράδοσης ορίζεται κατόπιν επικοινωνίας με τον πελάτη. Για ογκώδη αντικείμενα (π.χ. ψυγεία, πλυντήρια κ.α.), η παράδοση πραγματοποιείται στην εξωτερική είσοδο του τόπου αποστολής (π.χ. είσοδο πολυκατοικίας). Η παράδοση εντός της οικίας, δηλαδή σε όροφο άλλον εκτός του ισογείου, δεν επιβαρύνεται με τίμημα, μόνο εφόσον υπάρχει ανελκυστήρας ο οποίος δύναται να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του προϊόντος. Η υπηρεσία της δωρεάν μεταφοράς αφορά αποκλειστικά τους παρακάτω Δήμους: Δήμος Θεσσαλονίκης,Δήμος Τριανδρίας, Δήμος Συκεών - Νεάπολης, Δήμος Παύλου Μελά, Δήμος Αμπελοκήπων- Μενεμένης, Δήμος Ευόσμου - Κορδελιου, Δήμος Καλαμαριάς.

-   Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό της παραγγελίας δεν ξεπερνά τα 100.00 ευρώ ή ο τόπος αποστολής δεν βρίσκεται εντός των προαναφερθέντων Δήμων,η μεταφορά των προϊόντων πραγματοποιείται από εταιρεία ταχυμεταφορών και επιβαρύνεται με 3.00 ευρώ για παραγγελίες με συνολικό βάρος έως 2kg.Για παραγγελίες με συνολικό βάρος μεταξύ 2 kg έως και 8 kg,η μεταφορά των προϊόντων επιβαρύνεται με έξτρα χρέωση για κάθε επιπλέον κιλό (1kg).

-   Για παραγγελίες με συνολικό βάρος άνω των 8 kg,η μεταφορά των προϊόντων πραγματοποιείται με μεταφορική εταιρεία (βλ. άρθρο5.1). 

Β. Για αποστολές εκτός Θεσσαλονίκης:

-   Για παραγγελίες όπου το συνολικό βάρος των προϊόντων είναι έως 8kg, η παράδοση της παραγγελίας γίνεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών και επιβαρύνεται με 2.00 ευρώ για παραγγελίες με συνολικό βάρος έως 1kg. Για παραγγελίες με συνολικό βάρος μεταξύ1 kg έως και 8 kg,η μεταφορά των προϊόντων επιβαρύνεται με έξτρα χρέωση για κάθε επιπλέον κιλό (1kg).

-   Για παραγγελίες με συνολικό βάρος άνω των 8 kg,η μεταφορά των προϊόντων πραγματοποιείται με μεταφορική εταιρεία (βλ. άρθρο5.1). Το κόστος των μεταφορικών που εμφανίζεται αφορά παράδοση σε μεγάλα αστικά κέντρα. Σε δυσπρόσιτες περιοχές το μεταφορικό κόστος ενδέχεται να διαφέρει και ο καθορισμός του γίνεται βάσει συμφωνίας. Οι συσκευές παραδίδονται μέχρι το πεζοδρόμιο του κτιρίου παράδοσης. 

Με την παραλαβή των προϊόντων, ο καταναλωτής αποδέχεται ότι παρέλαβε τα εμπορεύματα σε άθικτη εργοστασιακή κατάσταση. 

5.1. Παράδοση προϊόντων με μεταφορική εταιρεία

Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων βάρους άνω των 8kg, η μεταφορά τους μπορεί να πραγματοποιηθεί με μεταφορική εταιρεία επιλογής του πελάτη ή της εταιρείας. Στην περίπτωση που επιλέξετε  την παράδοση του προϊόντος μέσω μεταφορικής, η εταιρεία θα επικοινωνήσει μαζί σας στα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε γνωστοποιήσει κατά την υποβολή παραγγελίας προκειμένου να διευθετηθούν οι ειδικότερες διευθετήσεις παράδοσης (τόπος, χρόνος, κόστος κτλ).

Επιβαρύνεστε εξ ολοκλήρου με το κόστος αποστολής των προϊόντων με την μεταφορική εταιρεία (βάσει της εκάστοτε τιμολογιακής πολιτικής της κάθε μεταφορικής). Στην περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μεταφορική εταιρεία για την μεταφορά των προϊόντων σας κατά τα ανωτέρω απαιτείται να έχετε εξοφλήσει προηγουμένως το συνολικό ποσό της παραγγελίας σας (ούτε είναι δυνατή η πληρωμή με αντικαταβολή)

α) Εφόσον επιθυμείτε την αποστολή του προϊόντος με μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας, οφείλετε να το γνωστοποιήσετε στην εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούστε να προβείτε εσείς προσωπικά σε όλες τις διευθετήσεις με την μεταφορική σας εταιρεία για την παράδοση και παραλαβή του προϊόντος καθώς και για την πληρωμή του μεταφορέα από εσάς.

Η χρέωση στην περίπτωση παράδοσης προϊόντων με εταιρεία μεταφορών που επιλέγει ο πελάτης εξαρτάται αποκλειστικά και μόνον από την τιμολογιακή πολιτική της εκάστοτε μεταφορικής εταιρείας η οποία δεν είναι γνωστή στην εταιρεία. Ο πελάτης όμως επιβαρύνεται για την μεταφορά του προϊόντος από τις Εγκαταστάσεις της εταιρείας στο πλησιέστερο πρακτορείο της μεταφορικής, που ανέρχεται σε 5 ευρώ.

Εφόσον το προϊόν είναι διαθέσιμο, η εταιρεία θα μεταφέρει το προϊόν από το κατάστημα της στο πλησιέστερο πρακτορείο της μεταφορικής με δικά της μέσα εντός 2-5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που της γνωστοποιήσετε την μεταφορική που έχετε επιλέξει. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι διαθέσιμο «κατόπιν παραγγελίας» θα ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 3β.

 β) Στην περίπτωση που η μεταφορά γίνει με μεταφορική εταιρεία της επιλογής της εταιρείας, τότε η εταιρεία δύναται να επιλέξει οποιαδήποτε μεταφορική επιθυμεί κατά την κρίση της. Η πληρωμή της μεταφορικής επιβαρύνει τον πελάτη με βάση την τιμολογιακή πολιτική της εκάστοτε μεταφορικής και ο πελάτης ενημερώνεται για το ακριβές κόστος από την εταιρεία με την αποστολή email ή με τηλεφωνική επικοινωνία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όλες τις αποστολές προϊόντων, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει κατά την παραλαβή των προϊόντων, ότι παραλαμβάνει σε άψογη κατάσταση τη συσκευή που έχει παραγγείλει και κατόπιν να υπογράψει το συνοδευτικό έντυπο της αποστολής. Σε περίπτωση που η συσκευή έχει ελαττώματα που προέκυψαν από την μεταφορά (σπασίματα, ραγίσματα κ.α.) ο πελάτης οφείλει να αρνηθεί την παραλαβή και να επικοινωνήσει άμεσα με την εταιρεία ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ στο 2310522893 ή στο 2310519268. Σε περίπτωση που ο πελάτης παραλάβει τη συσκευή, τυχόν σφάλματα που προέκυψαν κατά τη μεταφορά της δεν αναγνωρίζονται από την ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ.

 

5.2. Παραλαβή από το φυσικό κατάστημα

Οι πελάτες της ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΛΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ που είναι κάτοικοι του Νομού Θεσσαλονίκης, έχουν τη δυνατότητα παραλαβής της παραγγελίας τους από το φυσικό κατάστημα της εταιρείας, που βρίσκεται στην οδό Εγνατία 5, Τ.Κ. 54630, Θεσσαλονίκη, αφού ειδοποιηθούν για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος με email ή τηλεφωνικώς. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που η επικοινωνία με τον πελάτη δεν καταστεί εφικτή εξαιτίας σφάλματος στα στοιχεία του ή μη απόκρισής του στην επικοινωνία ή γεγονότος ανωτέρας βίας ή τυχηρού γεγονότος. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία θα φυλάξει το προϊόν στο κατάστημα για διάστημα 3 ημερών από την ημέρα ενημέρωσης του πελάτη, ότι το προϊόν είναι έτοιμο προς παραλαβή από το κατάστημα. Μετά την παρέλευση της προαναφερθείσας προθεσμίας των 3 ημερών, η εταιρεία δεν υποχρεούται να έχει το προϊόν διαθέσιμο προς παραλαβή από το επιλεχθέν κατάστημα. Αν δεν προσέλθετε να παραλάβετε το προϊόν εντός της προαναφερθείσας 3ήμερης προθεσμίας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε πάλι με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα προκειμένου να συμφωνηθούν εκ νέου οι διευθετήσεις παράδοσης του προϊόντος.

Η δυνατότητα παραλαβής από το κατάστημα παρέχεται και για πελάτες που δεν είναι κάτοικοι του Νομού Θεσσαλονίκης,κατόπιν αιτήματός τους στην εταιρεία.

 6. Πληρωμές

Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στους κατωτέρω τρόπους πληρωμής των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε: 

 α) εξόφληση με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα στο φυσικό κατάστημα της εταιρείας εντός 3 εργάσιμων ημερών από τη λήψη του email ότι το προϊόν είναι διαθέσιμο προς παράδοση στο φυσικό κατάστημα. Η εταιρεία οφείλει να παραδώσει το προϊόν σε οποιοδήποτε πρόσωπο εμφανιστεί ενώπιον του φυσικού καταστήματος και καταβάλλει την πληρωμή για συγκεκριμένο αριθμό παραγγελίας ή για συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο παραγγελίας που έχει γίνει μέσω eshop και απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τυχόν παράδοση σε τρίτο πρόσωπο.

 

β) με τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών από την αποστολή του επιβεβαιωτικού μηνύματος λήψης της παραγγελίας:

 

ALPHA BANK   IBAN GR2901407010701002002009977

                        Αρ. Λογαριασμού:  701002002009977

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΘΝΙΚΗ          ΙΒΑΝ GR5201102140000021447016581

                         Αρ. Λογαριασμού:  21447016581

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EUROBANK    ΙΒΑΝ GR4202601200000510200170520

                        Αρ. Λογαριασμού:   00260120510200170520

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΕΙΡΑΙΩΣ       ΙΒΑΝ GR6101722370005237007347152

                        Αρ. Λογαριασμού:  5237007347152 

 

Eπισημαίνουμε ότι είναι αναγκαίο να αναγράφετε στο καταθετήριο τόσο το ονοματεπώνυμο σας όσο και τον αριθμό της παραγγελίας σας που αναγράφεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει τη λήψη της παραγγελίας από την εταιρεία. Η εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν μπορεί να ταυτοποιήσει την υποβληθείσα από εσάς παραγγελία με καταβληθείσα πληρωμή εφόσον στην κατάθεση δεν αναγράφονται το ονοματεπών

Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 100.00€ ευρώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ)